xem trực tiếp bóng đá hd Detroit kiện

Thành phố Detroit đang kiện Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, tuyên bố dân số của họ đã bị đánh giá thấp vào năm ngoái. Thị trưởng Mike Duggan và luật sư hàng đầu của thành phố Conrad Mallet đã công bố vụ kiện.

Chúng tôi tin rằng Cục điều tra dân số từ chối xem xét bằng chứng cho thấy ước tính năm 2021 của dân số Detroit không chính xác là vi phạm trực tiếp sự cai trị của chính họ và sẽ gây ra cho cư dân thành phố Detroit hàng thập kỷ gây hại, ông Mall Mallet nói.

Thị trưởng nói rằng sự bất chấp thông thường vì đã có hàng ngàn đơn vị nhà ở mới được xây dựng và cải tạo trong thành phố, cũng như sự gia tăng các kết nối điện và nước dân cư. Duggan nói rằng dân số thấp hơn đang tiêu tốn của thành phố hàng triệu đô la trong các quỹ liên bang.Đọc bài viết gốc ở đây

Để lại một bình luận