bxh vl wc chau phi Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đại diện chính xác cho trang web hoặc sản phẩm này và tiềm năng của nó.Mặc dù ngành công nghiệp này là một trong số ít nơi người ta có thể viết séc của riêng họ về thu nhập, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được bất kỳ khoản tiền nào bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng trong các tài liệu này.

Ví dụ trong các tài liệu này không được hiểu là một lời hứa hoặc đảm bảo thu nhập.Kiếm tiềm năng hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật của chúng tôi và nỗ lực đưa ra.Chúng tôi không có ý định điều này như là một chương trình phong phú

Mức độ thành công của bạn trong việc đạt được kết quả được yêu cầu trong các tài liệu của chúng tôi phụ thuộc vào thời gian bạn dành cho chương trình, ý tưởng và kỹ thuật được đề cập, kiến ​​thức và các kỹ năng khác nhau. Vì các yếu tố này khác nhau tùy theo cá nhân, chúng tôi không thể đảm bảo mức độ thành công hoặc thu nhập của bạn.

Bất kỳ khiếu nại hoặc kết quả thu nhập nào để bán sản phẩm trên Amazon đều không thể được đảm bảo. Theo quyết định riêng của người dùng để đưa ra nỗ lực cần thiết. Do thực tế, nhà cung cấp các tài liệu không thể đảm bảo nỗ lực của người dùng, thành công không thể được đảm bảo rõ ràng.

Bất kỳ yêu cầu thành công và thu nhập nào bằng cách quảng cáo sử dụng Google AdSense đều không thể được đảm bảo. Người dùng phải sử dụng kiến ​​thức được cung cấp trong các tài liệu hoặc có kiến ​​thức làm việc về các phương pháp khác bên ngoài các tài liệu. Do thiếu sự kiểm soát, nhà cung cấp các tài liệu có trong người dùng đưa ra nỗ lực, các khiếu nại thu nhập của AdSense cũng không được đảm bảo.

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thu nhập liên kết hoặc thành công như một chi nhánh cũng không được đảm bảo. Người sử dụng các tài liệu là Soley chịu trách nhiệm thành công hoặc thiếu nó sau khi làm theo bất kỳ kỹ thuật nào liên quan đến tiếp thị liên kết.

Các tài liệu trong sản phẩm của chúng tôi và trang web của chúng tôi có thể chứa thông tin bao gồm hoặc dựa trên các tuyên bố hướng tới theo nghĩa của Đạo luật cải cách kiện tụng chứng khoán của 1

Các tuyên bố hướng tới cho sự mong đợi hoặc dự báo của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai.
Bạn có thể xác định những tuyên bố này bằng thực tế rằng chúng không liên quan nghiêm ngặt với các sự kiện lịch sử hoặc hiện tại. Họ sử dụng các từ như dự đoán, ước tính của người Hồi giáo, dự án, dự án, dự án, ý định, ý định, một trong những từ khác, và các từ khác và các điều khoản có ý nghĩa tương tự liên quan đến mô tả về thu nhập tiềm năng hoặc hoạt động tài chính.
Bất kỳ và tất cả các báo cáo tìm kiếm phía trước ở đây hoặc trên bất kỳ tài liệu bán hàng nào của chúng tôi đều nhằm thể hiện ý kiến ​​của chúng tôi về tiềm năng thu nhập. Nhiều yếu tố sẽ quan trọng trong việc xác định kết quả thực tế của bạn và không có gì đảm bảo được thực hiện rằng bạn sẽ đạt được kết quả tương tự như của chúng tôi hoặc bất kỳ ai, thực tế không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được bất kỳ kết quả nào từ ý tưởng và kỹ thuật của chúng tôi.

Trang web này có thể chứa các liên kết liên kết nơi nhà quảng cáo/người sáng tạo kiếm được hoa hồng nếu bạn mua sản phẩm. Trang web này có thể có liên kết đến Amazon Sản phẩm dưới dạng chi nhánh và/hoặc có thể tạo doanh thu nếu bất kỳ khách truy cập nào nhấp vào quảng cáo được trình bày bởi Google AdSense hoặc bất kỳ chương trình quảng cáo theo ngữ cảnh nào khác. Liên kết liên kết từ các trang web như Clickbank hoặc ShareAsale hoặc bất kỳ trang web nào khác có thể có mặt và chủ sở hữu trang web có thể kiếm được hoa hồng bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web này.

Kết quả khác nhau, và như với bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, bạn có thể kiếm được nhiều hơn hoặc ít hơn. Thành công trong bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào là kết quả của sự chăm chỉ, thời gian và một loạt các yếu tố khác. Không có sự đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý thu nhập được thực hiện bởi https://sportsbeezer.com.